Uk en export Chinees porselein | Verkoop expertise Antiek Picart

10/11/2021 Chinees porselein

De handel tussen het Verenigd Koninkrijk en het Verre Oosten, onder meer meet China en India, die vanaf 1600 dankzij de oprichting de Britse Oost-Indische Compagnie (EIC) aanzienlijk ontwikkelde, bewerkstelligde een bloei aan Chinees export porselein in Europa en diens overzeese kolonies. De EIC was een onafhankelijke koopmansvereniging die sterk gelijkend was aan de Nederlandse Verenigde Oost-Indische Compagnie. Vanaf de oprichting had de handelscompagnie het monopolie op de Britse handel in Oost-Azië, Zuidoost-Azië en India. Vanaf de 18de eeuw begon het politieke, militaire en economische belang van de compagnie af te nemen tot ze in 1873 werd opgeheven. De handel met Azië werd vanaf dan volledig aan de Engelse kroon overgedragen. Chinese luxegoederen zoals Chinese porselein, Chinese zijde, specerijen en Chinese thee werden enorm gevraagd in Europa en ontplooiden tot de belangrijkste handelswaar voor de Britten die niet alleen de verscheping naar het westen organiseerden maar ook de distributie. De verscheping van honderdduizenden stukken antieke Chinese porseleinen vazen en Chinese theeserviezen door de EIC zorgde voor goedkoper Chinees export porselein dat, als gevolg, beter verkrijgbaar werd bij bredere lagen van de Europese bevolking . 

Naast toonbeelden van exotica en een spiegel voor opvatting over de Chinese cultuur werd Chinees export porselein ook een vertegenwoordiger van het Verenigd Koninkrijk en het Britse volk. De typische Chinese decoratieve motieven die aangebracht werden in de bovenglazuren op Chinese porseleinen vazen gingen vanaf 1720 een grotere Europese uitstraling vertonen en zich minder richten op de Chinese beeldtaal en iconografie. De Chinese porseleinen vazen en Chinese schalen weerspiegelden niet alleen de Europese trends maar ook de expressie van identiteit en sociale verhoudingen binnen de Britse samenleving. Deze sociale verhoudingen zijn terug te vinden in Chinees export porselein zoals wapenporselein, Chinese imari en vooral ook Chinese porseleinen ‘punchbowls’. Chinese punchschalen kwamen rond 1740 in de mode wanneer het drinken van punch, een drank van oorsprong afkomstig uit India, een openbare en sociale activiteit werd. De grootte van Chinese punchschalen maakte dat deze uitermate geschikt waren, naast de traditionele taferelen zoals vossenjachten, voor politieke commentaar en sociale statements. Zowel Chinese wapenporselein als dit soort Chinese punchschalen met specifieke decoraties werden door particuliere consumenten besteld bij de Chinese ateliers. Onder deze particulieren vallen leden van aristocratische families, waaronder veel vrouwelijke investeerders, en leden van de EIC die tevens ook fervente verzamelaars van Chinese porseleinen vazen waren. Naast het exclusieve Chinese porselein dat op speciale bestelling vervaardigd werd, kwam het merendeel van de Chinese porseleinen export vazen en Chinese schalen en Chinese theeserviezen van pas als ballast voor het verschepen van Chinese bulkthee dat moest beschermt worden tegen vocht en geurvervuiling. Hoewel Chinese export porseleinen vazen en Chinese theepotten zelden tot nooit van merktekens of stempels voorzien werden, kan een specialist dankzij de historische context en de exclusiviteit van de ‘Mark and Period’ Chinese vaas of Chinese theepot te achterhalen een gepaste waarde bepalen. 

Uk en export Chinees porselein