Betekenis van vleermuizen | Verkoop expertise Antiek Picart

15/11/2021 Chinees porselein

In de Chinese kunst heeft decoratie vaak verschillende functies. Allereerst zijn decoratieve schilderingen op Chinese porseleinen vazen of Chinese schalen gewoon mooi. Daarnaast  geven ze het witte Chinese porseleinen lichaam een betekenis in de vorm van rebussen of picturale woordspelletjes. Dit is vergelijkbaar met de verborgen religieuze boodschappen in de tableaus van renaissance of barok kunstenaars in de Lage Landen. 

Een veel voorkomende Chinese rebus is ‘Wu Fu’, oftewel ‘Vijf Zegeningen’ (uit het Engels, Five Blessings) waarbij de vleermuis de centrale rol speelt als decoratief patroon op Chinese porseleinen vazen. Het was een erg populair motief tijdens de regeerperiode van keizer Qianglong (1736 – 1795) en de latere 19de eeuw van de Qing-dynastie (1644 – 1911). Op een Chinese Wu Fu vaas zijn vijf vleermuizen afgebeeld in verschillende posities of telkens in een herhalend patroon. Doordat het Chinese woord voor vleermuis, ‘fu’, hetzelfde klinkt als het woord voor voorspoed is de vleermuis over de eeuwen heen het embleem van Geluk geworden. Elk van de vijf vleermuizen op de Chinese Wu Fu vaas corresponderen ook met een van de Vijf elementen van Geluk: lang leven, welvaart, gezondheid, deugdzaamheid en een vredig einde. Meestal worden de vleermuizen met een rode of ijzerrode glazuur aangebracht dat de kleur van het geluk symboliseert.  

Een Chinese Wu Fu vaas kan ook andere decoratieve versieringen bevatten zoals de perzik. Een perzik staat voor een lang leven. Een Chinese vaas met acht perziken en vijf vleermuizen versterkt de symboliek van voorspoed dankzij een rijkelijk lang leven wat uiteraard een zeer geliefd thema was voor keizerlijk Chinees porselein uit de Yongzheng- (1722 – 1735) en Qianglong periodes (1736 – 1795). Naast perziken is ook de combinatie met medicinale fungi veel gezien op Chinese Wu Fu vazen omdat het ook weer het lange leven benadrukt maar ook goede wensen met zich brengt. Een laatste variatie is de Chinese Wu Fu Peng Shou vaas waarbij de vijf vleermuizen het Chinese karakter voor een lang leven omcirkelen als een zegening voor een lange levensduur. Een expert onderzoekt de decoratieve kwaliteiten van de Chinese Wu Fu vaas of Chinese schaal en beoordeeld op basis van glazuur, vorm en materiaal het keizerlijk ‘Mark and Period’ porselein om het Chinees Wu Fu porselein te  schatten. 

 

Betekenis van vleermuizen op Chinees porselein