Grote Zavel, Brussel • BE0891.667.748

Dagelijks afspraken in alle provincies

Chinees porselein met of zonder stempel | Taxatie Antiek Picart

13/12/2022 Chinees porselein

Het porselein werd vanaf de Tang-dynastie in China ontwikkeld. Doorheen de volgende eeuwen zou het keizerrijk instaan voor een regelmatige productie van kwalitatief porselein, wat uiteindelijk via export in Europa belandde. Dit porselein werd veelal versierd met Chinese tekens, motieven en verschillende kleuren, echter beschikken heel wat porseleinen stukken over een interessant symbool op de onderzijde: een zegelmerk of stempel. Zo’n zegelmerk kan ons helpen bij het identificatieproces van zowel de maker als ouderdom van een porseleinen vaas, bowl of servies, echter zegt de aanwezigheid of het ontbreken van een merkteken niet meteen iets over de waarde. Om deze waarde te kunnen bepalen, is het oog van een expert noodzakelijk: heel wat vervalsingen zullen namelijk ook deze stempels overnemen. De meest voorkomende tekens omvatten rode vierkante stempels, deze zijn gebruikelijk 20ste-eeuws, en blauwe stempels, zowel Chinese tekens in twee blauwe cirkels als in een vierkant.

Heeft u Chinees porselein met of zonder zegelmerk in huis? Antiek Picart heeft interesse in de aankoop van uw antiek.

Waardebepaling Chinees porselein met of zonder stempel