Grote Zavel, Brussel • BE0891.667.748

Dagelijks afspraken in alle provincies

Qianlong porselein | Verkoop Expertise Antiek Picart

07/09/2021 Chinees porselein

Ontdek hier meer over stempels en merktekens

Qianlong of Kienlong (1711-1799) was de vijfde keizer van de Qing-dynastie (1644-1911). Hij regeerde vanaf 1735 en trad in 1796 af, hoewel hij pas in 1799 kwam te overlijden. Hij trad vervroegd af als keizer omdat hij de regeerperiode van zijn grootvader Kangxi (regeerperiode 1661-1722) -als langst regerende keizer- uit eerbied niet wilde overvleugelen. Net als zijn grootvader had Qianlong een grote interesse in de kunsten.

Ook Chinees porselein maakte daar deel van uit, met een bloei in de productie van keizerlijk porselein tot gevolg. Op Qianlong vazen, borden en theepotten is het merkteken of de stempel meestal aangebracht in de archaïsche ‘zhuanshu’ stijl. De merktekens of stempels in ‘kaishu’ schrift komen veel minder vaak voor. Wanneer een kaishu merkteken wel op echt ‘mark and period’ Chinees porselein voorkomt, gaat het meestal om Chinese theepotten, Chinese vazen of Chinese borden uit de eerste twee jaren van Qianlongs/Kienlongs heerschappij. Dit komt omdat er nog geen gestandaardiseerde vorm voor Qianlong merktekens of stempels was vastgelegd.

De kaligrafie van de merktekens op Qianlong theepotten, vazen of borden is aangebracht in ijzeroxide-rood. Daarnaast komen ook blauwe of vergulde stempels of merktekens voor op Chinese vazen, borden en theepotten uit de heerschappij van keizer Qianlong/Kienlong. Naast geschilderd, zijn sommige merktekens of stempels op Qianlong porselein ingesneden of gestempeld in de structuur van het porselein.

Zeldzamer komen ook stempels voor die in een cartouche zijn geplaatst. Op de beperkte ruimte op de boden van de zogenaamde Chinese ‘stem-cups’ werden de tekens van het merkteken ook naast elkaar geplaatst in plaats van in 3 rijen van 2. Een expert dient bij een taxatie al deze verschillende varianten aan Qianlong merktekens of stempels in gedachten houden. Daarbovenop moet hij nog rekening houden met later aangebrachte merktekens of zelfs kopieën. Voor kopieën gebruikt men meestal de rode versie van de Qianlong stempel.

Stempels en merktekens op Qianlong porselein