Grote Zavel, Brussel • BE0891.667.748

Dagelijks afspraken in alle provincies

Guangxu stempels | Verkoop Expertise Antiek Picart

15/12/2021 Algemeen

Keizer Guangxu (1875 - 1908) regeerde als voorlaatste keizer van de Qing-dynastie (1644 – 1911) over het Chinese keizerrijk. Hij was de neef van keizer Tongzhi (1862 – 1874) en kwam als tienjarige op de troon. Keizerin-weduwe Cixi behield de facto de macht achter de schermen tot de keizer 19 jaar werd waarbij Keizer Guangxu een poging ondernam om hervormingen door te voeren die China moesten moderniseren. Deze hervormingen werden door Cixi stopgezet waarna de keizer in huisarrest geplaatst werd en niet lang daarna, op 23-jarige leeftijd, overleed. De omstandigheden van zijn overlijden waren onduidelijk, naar verluidt werd hij vermoord met arseen. Zijn opvolger, een neef van keizer Guangxu, de nieuwe Xunatong-keizer (1908 – 1911) werd door Cixi zelf uitgekozen. Zij stierf nog in hetzelfde jaar.

Een typische stilistische evolutie in deze periode is de imitatie van de Kangxi-stijl, vooral onder invloed van keizerin-weduwe Cixi. Glazuurtypes als ‘sang de boeuf’ op Chinese porseleinen vazen en de Chinese porseleinen theepotten in de glazuurpaletten van de verschillende ‘familles’ waren terug helemaal en vogue. Belangrijk is dat Chinese Kangxi-vazen niet zomaar vervalst werden maar dat de stijl simpelweg hernomen werd om nieuwe Chinese vazen te produceren. Doordat recepten en kennis van technieken uit de Kangxi-periode (1662 – 1722) soms verloren gingen, verminderde het vakmanschap van de pottenbakkers.

Algemeen stellen experten in Chinese porseleinen vazen dat vooral de 19de-eeuwse merktekens en stempels eerder als eerbetoon verwijzen naar eerdere grote dynastieën als de Ming-dynastie  (1368 – 1644) en keizerlijke regeerperiodes als de Qianlong-periode (1735 – 1796). Toch laten ook deze apocriefe Chinese merktekens op Chinese vazen een spoor na in het gebruikt materiaal en de hand van de pottenbakker waardoor identificatie en datering toch mogelijk wordt. Tijdens de Guangxu-periode werd ook een nieuw merkteken aangebracht, namelijk de Dayazhai-tekens die verwijzen naar een specifieke hal in de Verboden Stad waar Cixi voor tijd zou verbleven zijn en betekent dan ook ‘verblijfplaats van grote verfijning’. Het Dayazhai-teken onderaan een Chinese porseleinen vaas werd in ijzerrood aangebracht en soms omringd door twee kleine draken. Voor het schatten van een Chinese Guangxu vaas door een taxateur kunnen de merktekens en stempels zeker een hulpmiddel  zijn naast grondig onderzoek naar de conditie, vorm en glazuurtype om een passende waardenschatting te maken.

Guangxu stempels