Chinese schilderkunst | Verkoop Expertise Antiek Picart

10/11/2021 Schilderijen

De Chinese schilderkunst of tekenkunst is in verschillende opzichten anders dan de westerse schilderkunst. Waar westerse schilderkunst of tekenkunst zich vanaf de renaissance ging focussen op perspectief en realisme om de waarden van de Rooms-katholieke Kerk uit te drukken, waarbij sterke nadruk gelegd werd op het weerstaan van verleiding en het centraal stellen van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, zou Chinese schilderkunst eerder een filosofische kunst worden die de moraal van de kunstenaar belichaamde.

Om tot een volmaakte contemplatieve kunstvorm te komen was het medium een essentieel onderdeel. Westerse werken werden op houten panelen of doek geschilderd, voornamelijk in olieverf, waardoor in een oogopslag het hele tafereel zichtbaar was. Chinese schilderingen werden echter op Chinese scrolls van zijde of papier aangebracht. Vooral de typische Chinese handscroll werd stukje bij beetje uitgerold zodat de schildering op narratieve wijze tevoorschijn kwam. Het belangrijkste medium was Chinese inkt, in tegenstelling tot de westerse kunst maakten de Chinese kunstenaars zelden gebruik van kleur omdat dat de aandacht van het contemplatieve karakter van de Chinese schilderijen zou afleiden. Net als bij westerse tekenkunst werd de Chinese tekenkunst gesponsord door rijke mecenassen. Vanaf de Song-dynastie (960 – 1279) verkregen de Chinese hofschilders een hogere status. Onder het bewind van keizer Huizong (1100 – 1125) kregen hofschilderacademies voet aan grond. Een van de belangrijkste activiteiten op de Chinese academie was het kopiëren van de oude meester, om zo technische finesse te ontwikkelen en blijk te geven van nauwkeurige observatie.

Het morele karakter van de Chinese kunstenaar kwam ten dele tot uiting in de weergave van de waardering van de natuur. Ook het toevoegen van kalligrafische poëtische verzen aan het Chinese landschapschilderij was een getuigenis van geleerdheid en literaire kennis. Vanaf de Ming-dynastie (1368 – 1644) werden verschillende schilderscholen opgestart die elk een eigen stilistische beeldtraditie beoogden en een groep belangrijke kunstenaars navolgden. Zo zou de Wu-school aan het einde van de 15de eeuw voor landschapschilderkunst de traditie van de Vier Meesters van Yuan volgen. Een ander voorbeeld is de Zhe-school waarbij de stijlen van de Zuidelijke Song-dynastie tot het voornaamste voorbeeld hoorde. De kwaliteit van een Chinees schilderij kan door een deskundige beoordeeld worden aan de hand van de kwaliteit van het materiaal, de Chinese scrolls, de inkt en de eventuele rode stempels, om de waarde van het Chinese kunstwerk te bepalen. Ook het lijnenwerk zelf zegt echter veel over de kwaliteit van de schildering en het vakmanschap van de Chinese kunstenaar wanneer de lange onstuimige lijnen die uit de losse hand werden geschilders vloeiend over de Chinese scroll lopen.  

Chinese schilderkunst