Aankoop Chinees porselein met of zonder stempel | Taxatie Antiek Picart

21/12/2022 Chinees porselein

Antiek Picart voorziet haar expertise bij de waardebepaling en aankoop van Chinees porselein. Misschien is het u al opgevallen: sommige Chinese porseleinen stukken hebben een speciaal symbool op de onderzijde: dit is een zegelmerk of stempel. Via zo’n zegelmerk kan de ouderdom of maker van een porseleinen bowl, servies of vaas achterhaald worden, echter zegt de zuivere aanwezigheid van een merkteken niet altijd iets over de waarde. Voor deze schatting is het oog van een expert noodzakelijk: dankzij onze jarenlange ervaring kan u telkens op Antiek Picart rekenen op een uiterst bekwame en vrijblijvende taxatie. De meest voorkomende tekens omvatten rode vierkante stempels, deze zijn gebruikelijk 20ste-eeuws, en blauwe stempels, zowel Chinese tekens in twee blauwe cirkels als in een vierkant.

Heeft u Chinees porselein met of zonder zegelmerk in huis? Antiek Picart heeft interesse in de aankoop van uw antiek.

Aankoop Chinees porselein met of zonder stempel