An hua decoratie | Verkoop Expertise Antiek Picart

07/09/2021 Aziatica

An hua decoratie

An hua staat voor verborgen of geheime decoratie. Men gebruikt de term an hua om te verwijzen naar een bijzondere decoratietechniek op Chinees porselein. De an hua decoratie op Chinese vazen, borden en theepotten is dan ook nauwelijks zichtbaar. De tekening op het Chinese porselein werd aangebracht door te graveren in het porselein van de Chinese theepot of vaas of het Chinese bord of door deze aan te brengen met heel fijn slip. Enkel wanneer er een dunne laag glazuur is aangebracht op het Chinees porselein, kan de onderliggende decoratie doorschemeren. Om de decoratie op de Chinese vazen, borden of Chinese theepotten goed te kunnen zien moet er daarnaast voldoende goede belichting zijn.

De decoratie op het Chinese porselein is met andere woorden erg subtiel en dus bijna verborgen. Wanneer je er niet op let, zie je nauwelijks dat er tekeningen of patronen zijn aangebracht op het Chinese bord of de Chinese vaas of theepot. De an hua decoratie kan ook op de binnenkant van een Chinese porseleinen kom of pot zijn aangebracht, waardoor deze nog minder opvalt. Ook voor het aanbrengen van het merkteken of de stempel op de onderzijde van het Chinese porselein gebruikte men soms de an hua methode, waardoor deze niet meteen zichtbaar is. Een expert moet bij een waardebepaling dus steeds attent zijn op verschillende kenmerken van het Chinese porselein, om na te gaan of het gaat om een mark and period Chinese vaas, bord of theepot.

De an hua decoratie kent haar vroegste voorkomen in Ding en Xing Chinese vazen, borden en theepotten uit de Song-dynastie (960-1279). Onder keizer Yongle (1403-1424), tijdens de Ming-dynastie (1368-1644) kende de an hua decoratie een grote populariteit. Uit zijn regeerperiode, tijdens de vroege 15de eeuw, zijn voornamelijk Chinese theepotten, Ming vazen en borden uit wit porselein overgeleverd. Dit witte Chinese porselein kon dan subtiel gedecoreerd worden volgens de an hua techniek. Ook onder keizer Xuande (1425-1435) van de Ming-dynastie bleef de an hua decoratie toegepast worden om Chinese borden, vazen en theepotten te decoreren. Vanaf het midden van de 16de eeuw kwam de an hua decoratie regelmatig voor bij blauw-en-wit porselein. Ook tijdens de Qing-dynastie (1644-1912) werd an hua gebruikt om monochroom Chinees porselein te decoreren. Zo kan Kangxi (1662-1722) mark and period monochroom porselein gedecoreerd zijn volgens de an hua methode.

Om de Chinese theepot, de Chinese vaas of het Chinese bord te dateren kijkt de expert bij een waardebepaling ook naar een stempel of merkteken als dat aanwezig is op het Chinese porselein. Zo kan hij mark and period Chinees porselein herkennen.

De kenmerken van An hua decoratie